DANISH SALMON,  LANDBASERET AKVAKULTUR

Danish Salmons landbaserede lakseopdræt er beliggende i Hirtshals. Med moderne recirkuleringsteknologi, opdrætter Danish Salmon miljørigtig, bæredygtig og velsmagende Atlanterhavs laks.

 

 

 

BÆREDYGTIG AKVAKULTUR


" Vores produktion skal være miljørigtig. Samtidig skal produktionen være bæredygtig og skåne vildbestanden af Atlantisk Laks. "


 

MILJØRIGTIGT

Miljøpåvirkninger fra akvakulturproduktion er et vigtigt emne. Traditionelle opdrætsmetoder er i søgelyset for deres bekymrende indvirkninger på miljøet. Hos Danish Salmon imødekommer vi bekymringerne ved at fjerne disse. Ved at rydde op efter os selv, fjerner Danish Salmon trusler imod naturen som følge af fiskeopdræt. Gennem nøje filtrering af næringsstoffer arbejder vi for, at skåne vore omgivelser, især havmiljøet. Vi arbejder for, at fremtiden for akvakultur er grøn og bæredygtig!
Anvendelsen af et recirkulerende akvakultur system (RAS) muliggør genanvendelse af vandressourcer. Derudover muliggør vores teknologi, at skidt og slam genbruges som gødnings- og biogasmateriale. Således undgår vi hos Danish Salmon, uhensigtsmæssig udnyttelse af vandressourcer og genbruger desuden ned til mindste dråbe.
BÆREDYGTIGT

Traditionel havbrugsopdræt bringer bekymringer med sig - blandt andet risiko for undslip af fisk. Hos Danish Salmon imødekommer vi disse bekymringer. Vores anlæg er placeret på land, hvilket umuliggør undslip af bestand. Således spredes sygedomme ikke, hverken til eller fra anlægget og der er ligeledes ingen bekymring omkring genetisk forurening.
Trusler imod naturens vilde bestand samt bekymringer i forbindelse med overfiskeri, bliver håndteret på en ansvarlig måde. Dermed kan vi begynde at forme en lysere fremtid for lakseopdræt og akvakultursektoren som helhed!
 

Lær mere om teknologien bag Danish Salmon i denne video!

 

 

 

 

 

 

 

 

  


SPORBARHED


" Sporbarhed er et vigtigt værktøj for at sikre bæredygtig akvakultur. Sporbarhed hjælper forbrugeren tilstrækkeligt til, at kunne træffe det rigtige valg hvad angår bæredygtige fiskeprodukter" 


LEVERANDØRER

Danish Salmon udfører nøje kontrol med sine leverandører. Leverandører skal imødekomme høje standarder, hvad angår miljørigtig og bæredygtig produktion. Leverandører skal samtidig kunne godkendes af tredjeparts-kontrol og tilmed drive en gennemsigtig og sporbar forretning. På denne måde kan Danish Salmon sikre oprigtig bæredygtighed i hele forsyningskæden.

 

 DANISH SALMON

Danish Salmon har et stort ansvar hvad angår sporbarhed, ikke mindst under selve opvæksten af vores laks. Blandt aktiviteterne på Danish Salmon, som sikrer sporbarhed i det samlede produkt, kan bl.a. nævnes: kontrolleret fakturasystem som sikrer input matcher output, striks bogføring af produktionspartier igennem alle vækststadier, adskillige fiskeoptællinger, offentlig tilgængelige rapporter omkring produktionsforhold og meget mere.


Med vores egen forsyning af yngel og sættefisk, minimerer vi yderligere risikoen for sporbarhedsproblemer. En selvforsyning af fisk i alle vækststadier muliggør en konstant overvågning. Vores kunder kan hermed være så informerede som muligt.

 


 

 

KUNDER

Forædlere, distributører mv. er rustet med detaljeret og grundig information omkring produktet og dets indhold. Dette skaber et produkt som er sporbart i alle henseende. Herved er Danish Salmons produkt tillidsværdigt, hvad angår miljørigtig og bæredygtig akvakultur. I sidste ende muliggør denne sporbarhedsproces, at forbrugeren er fuldt informeret og i stand til at træffe et  miljøbevidst og bæredygtigt valg.

 
Danish Salmon tilbyder ikke blot et bæredygtigt og miljøvenligt alternativ til lakseopdræt. Danish Salmon sikrer også, at alle parter kan støtte dette alternativ, ved at dokumentere hele produktets livscyklus fra æg til slagtning.
 

 

 

 

 

OM DANISH SALMON


" Vores advancerede teknologi tillader, at skåne miljøet og samtidig fremstille suveræn laksekvalitet.
Erfaren ledelse og stærke samarbejdsaftaler muliggør tilmed levering af frisk laks, året rundt!"


TEKNOLOGI

RAS-TEKNOLOGIEN

Hos Danish Salmon benytter vi et lukket, recirkuleret akvakultur anlæg (RAS). Vores opdræt er således baseret på moderne teknologi, bl.a. inden for områderne: vandbehandling, pumpeteknologi og opdrætsteknik.


Vores produktionsmetode tillader en recirkuleringsgrad på 99 % og hæver således standarden for miljørigtig lakseopdræt, til nye højder.

 

 

 

VORES KVALITET

VELSMAGENDE OG FRISK!

Lukket, landbaseret og recirkuleret akvakultur muliggør kontrol med opdrætsforholdene. Kombineret med Danish Salmons erfaring for lakseopdræt på land, er resultatet en overtruffen kvalitet! Forholdene muliggør en motioneret laks. Resultatet heraf bliver en fast og lækker laks. Laksen er naturligvis rig på sunde Omega 3 fedtsyrer.


Foruden produktionsforholdene spiller også Danish Salmons placering nær kunderne en essientiel rolle. Med gåafstand til markedet kan Danish Salmon således garantere kunderne særdeles frisk laks - slagtet, pakket og sendt samme dag!
 

 

FODER

BÆREDYGTIGT, MILJØRIGTIGT OG SPORBART

Hos Danish Salmon er vi meget opmærksomme på, hvilken type foder vi anvender. Vi anvender kun foder fra leverandører som imødekommer vores standard og som samtidig er trejde-parts certificeret mht. bæredygtighed iforsyningskæden. Således kan vi sikre komplet sporbarhed og samtidig garantere et bæredygtigt produkt.


Foderet er sammensat med udgangpunkt i Danish Salmons krav til optimalt forhold mellem råvarerne. I tillæg er forudsætningen om kun naturlig pigmentering - hvorfor kun 'Panaferd' anvendes hos Danish Salmon.

 

Ingen syntestiske farvestoffer og ingen GMOer !
 

 

SAMARBEJDSPARTNERE

Danish Salmon arbejder eksklusivt sammen med én Danmarks mest respekterede leverandører af fisk og skaldyr. Via forædlings- og salgssamarbejde, holder Danish Salmon kvaliteten og friskheden på vores laks i top.
 


Samarbejde med leverandører imødekommer vores egne krav til produktsporbarhed og gennemsigtighed i værdikæden.

 

 

Nordic Seafood er kendt som global leverandør af fisk og skaldyr. Nordic Seafood har øget sit fokus på bæredygtig produktion og arbejder sammen med Danish Salmon om at nå ud til kunder, verden rundt.


 


Kontakt  til en leverandør? Skriv til ovenstående partnere eller kontakt os på nedenstående mail. Vi vender tilbage hurtigst muligt!


 

Danish Salmon A/S
Niels Juelsvej 46
9850 Hirtshals
Denmark

 
 
 

Følg os på Facebook!

 Fødevarestyrelsens Kontrolrapport